Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo

Zagotoviti referenčno storitev na področju tovornega prometa, priznano na nacionalni in mednarodni ravni, sposobnost zagotavljanja rešitev in preseganja pričakovanj svojih strank, spoštovanje okolja ter spodbujanje zadovoljstva in strokovno izpolnjevanje zaposlenih.

 

Vizija

Utrditi položaj referenčnega akterja na področju tovornega prometa na nacionalni ravni in okrepiti mednarodno prisotnost ter jo v prihodnosti še povečati. LASO želi še naprej premagovati ovire po vsem svetu.

 

Vrednote

Da bi dosegli uspeh našega poslanstva, spodbujamo in delimo naslednje vrednote:

  • Smernice za stranke: prizadevanje za preseganje pričakovanj kupcev z zagotavljanjem storitev z dodano vrednostjo, podprtih s prilagodljivimi, inovativnimi in tehnološko naprednimi rešitvami;
  • Kakovost: Dajati prednost kakovosti naše storitve, vedno iskati najučinkovitejše rešitve;
  • Ljudje: Spodbujanje odgovornosti, pobuda in timski duh, pri čemer je motivacija in strokovna izpolnjenost zaposlenih temeljna;
  • Usposabljanje: Nenehno usposabljanje vseh zaposlenih je temelj za razvoj in konkurenčnost ponujenih storitev;
  • Inovacije: Dajanje prednosti inovacijam in intenzivnemu spremljanju tehničnega razvoja kot način predstavitve konkurenčnih prednosti v odnosu do trga;
  • Lojalnost, etika in zaupanje: vsakodnevna praksa temelji na strokovnosti, strogem delovanju in preglednosti odnosov, da se zaščiti verodostojnost in dobra institucionalna podoba;
  • Trajnost: spodbujati trajnostni razvoj organizacije s preglednim, družbenim in etično odgovornim ravnanjem;
  • Okolje: Razvoj ukrepov, namenjenih zaposlenim, namenjenih povečanju navad in vedenj, koristnih za preprečevanje onesnaževanja in posledično varstvo okolja;
  • Varnost: s preventivnimi ukrepi zagotoviti najboljše delovne pogoje, da se odpravijo tveganja, povezana z dejavnostjo, in ohrani dobro počutje zaposlenih;
  • Družbena odgovornost: Razvoj vse večje skrbi glede družbene odgovornosti do najbolj ogroženih, ki sodelujejo, kadar je to mogoče, v kampanjah za socialno solidarnost.