Missie, visie, waarden

Missie

Marktleider zijn op het gebied van wegtransport : nationaal en internationaal, met het vermogen om oplossingen te bieden en de verwachtingen van klanten te overtreffen door onze ervaren, professionele werknemers en met respect voor het milieu.

 

Visie

De positie van marktleider op het gebied van goederenvervoer op nationaal niveau bestendigen en de internationale aanwezigheid versterken. Overcoming Obstacles wereldwijd.

 

Waarden

Om onze missie te voltooien houden we ons aan de volgende waarden :

  • Samen zijn met de klant: wij streven naar het overtreffen van de verwachtingen van de klant door het leveren van diensten met toegevoegde waarde, ondersteund door flexibele, innovatieve en technologisch geavanceerde oplossingen.
  • Kwaliteit: Om de kwaliteit van onze service te benadrukken zijn we altijd op zoek naar de meest efficiënte oplossingen.
  • Mensen: bevordering van verantwoordelijkheid, initiatief en teamgeest, waarbij de motivatie en professionele voldoening van medewerkers als fundamenteel worden beschouwd.
  • Opleiding: continu investeren in opleiding van alle medewerkers.
  • Innovatie: innovatie en intensieve monitoring van technische ontwikkelingen bevorderen om concurrentievoordelen te bieden ten opzichte van de markt;
  • Loyaliteit, ethiek en vertrouwen: de dagelijkse praktijk baseren op professionaliteit en volledige transparantie en een onderlinge vertrouwensrelatie. Betrouwbaarheid staat voorop.
  • Duurzaamheid: de duurzame ontwikkeling van de organisatie bevorderen door transparant, sociaal en ethisch verantwoord gedrag.
  • Milieu: investeren in ontwikkelingen zodat onze medewerkers de werkzaamheden kunnen uitoefenen op een manier die gericht is op het voorkomen van schade aan het milieu.
  • Veiligheid: Zorgen voor de beste arbeidsomstandigheden met preventieve maatregelen om de risico’s die inherent zijn aan de activiteit te elimineren en het welzijn van de werknemers te behouden.
  • Sociale verantwoordelijkheid: investeren in ontwikkelingen om zo de positieve impact op de samenleving te maximaliseren en de negatieve gevolgen op de maatschappij te minimaliseren.